بر طبق روایات دروغ نقش سرنوشت سازی برای بعد آخرتی و معنوی انسان دارد.
امام باقر(ع) می فرماید:"ان الکذب هو خراب الایمان " یعنی دروغ ایمان را تخریب می کند.
 اگر انسان با ایمان از دنیا برود هر چه نارسایی عملی داشته باشد تا آخر کار در قیامت درست میشود.
بحث در این است که انسان هر چقدر نارسایی عملی اش بیشتر باشد در عقباتی که در پیش دارد فشار بیشتری خواهد داشت یعنی در برزخ کارش مشکل تر است و  در قیامت هم از مواقفی که می خواهد عبور کند کارش مشکل تر خواهد بود...
حالا آن عملی که به ایمان ضربه می زند چیست؟دروغ است 
یعنی دروغ نمی گذارد که انسان "با ایمان " از این عالم برود اینکه گفتم سرنوشت ساز است به خاطر همین مساله است

سخنان آیت الله العظمی حاج آقا مجتهدی تهرانی